ESPECIAL 25N

de Creación Positiva

d'on vé?

El Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones (o DIEVCM), aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 54/134 el 17 de desembre de 1999, se celebra anualment el 25 de novembre, en memòria de les germanes Mirabal, tres opositores al règim del dictador dominicà Trujillo, que el 25 de novembre de 1960, quan anaven a veure els seus marits a la presó on els tenien reclosos pel seu activisme polític, agents de Trujillo van assassinar.


Es deien Patria, Minerva i María Teresa i havien nascut a la regió de Cibas, a la República Dominicana. Tenien 36, 33 i 25 anys respectivament.


La proposta perquè se celebrés en aquesta data la va realitzar la República Dominicana, amb el suport de 80 països.


què son les violències contra les dones?

Usualment s'enmarquen sota el paraigua del terme “violències masclistes” que es poden manifestar de moltes maneres i afecten diversos aspectes de la vida de les dones. 


Tal com diu la Recomendació general 35 de la CEDAW: La violència masclista per raó de gènere contra la dona es produeix en tots els espais i esferes de la interacció humana, ja siguin públics o privats, entre ells els contextos de la família, la comunitat, els espais públics, el lloc de treball, lleure, la política, l'esport, els serveis de salut i els entorns educatius, i en la redefinició del públic i el privat a través d'entorns tecnològics, com les formes contemporànies de violència que es produeixen enlínia i en altres entorns digitals. En tots aquests entorns, la violència per raó de gènere contra les dones pot derivar-se dels actes o omissions d'agents estatals o no estatals, que actuen territorialment o extraterritorialment, incloses les accions militars extraterritorials dels Estats, a títol individual o com a membres d'organitzacions o coalicions internacionals o intergovernamentals,o les operacions extraterritorials de les empreses privades.


Podem distingir diferents tipus de violència contra les dones.


 • Violència física. És la més perceptible, deixa uns efectes més evidents en el cos de la víctima. També fa que la pròpia sensació de violència per part de la víctima sigui evident i indubtable. És la que interpel·la més a la societat i la que genera més consensos en contra.

 • Violència psicològica. És la més difícil de “percebre i identificar”, tot i que “sempre hi és” com a element previ a altes violències, com la física. Té la intencionalitat de situar la dona en una posició de submissió i discriminació. Es pot traduir en elements com insults o menyspreus, que resten autoestima a la víctima i n’afecten la seguretat en si mateixa i l’autonomia personal. Pot arribar a condicionar les decisions que pren la víctima en funció de la reacció que preveu que tindrà l’agressor. 

 • Violència sexual. Comprèn qualsevol acció que atempti contra la llibertat sexual, l’autonomia sexual i la dignitat personal de les dones i les nenes amb l’únic interès del control i la dominació sobre elles, creant unes condicions o aprofitant-se d’un context. Directament o indirecta, imposen una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona, amb independència del vincle que uneixi la dona i el perpetrador. Inclou l’assetjament sexual, l’accés corporal, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, el tràfic i explotació de dones i nenes, l’amenaça sexual, l’exhibició, l’observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual.

 • Violència econòmica. És poc visible però alhora la que pot allargar-se més en el temps, un cop s’ha acabat la relació entre la víctima i l’agressor. Té a veure amb l’accés als diners i als recursos que permeten tenir autonomia personal. Pot afectar la gestió dels diners, la presa de decisions de consum i, fins i tot, la signatura de deutes a llarg termini com crèdits o hipoteques. Aquesta violència col·loca les víctimes en situació d’especial vulnerabilitat quan volen sortir de l’àmbit de poder de l’agressor.

 • Violència social. Es produeix quan la víctima es veu aïllada del seu context relacional: família, amistats, entorn laboral, d’oci… Com a conseqüència, la víctima perd el contacte amb les persones que li poden donar suport o ajudar-la a adonar-se de la situació.

 • Violència ambiental. És la violència que es produeix cap a objectes o elements al voltant de la víctima: cops a la taula, un cop de porta o un cop de puny a la paret: un exercici de violència sobre béns i propietats de les dones, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb qui es té un vincle d’afecte, amb la finalitat d’afigir-la i/o crear un entorn intimidatori.

 • Violència institucional. Derivats de l’acció o la inactivitat i es tradueix en els actes o omissions de les i els servidors públics de qualsevol ordre de govern que discriminin o tinguin com a fi dilatar, obstaculitzar o impedir el gaudi i exercici dels drets humans de les dones així com el seu accés al gaudi de polítiques públiques destinades a prevenir, atendre, investigar, sancionar i erradicar els diferents tipus de violència. Una de les violències més conegudes és la "victimització secundària".

 • Feminicidis. són les morts violentes de dones per raons de gènere, tinguin lloc dins de la família, unitat domèstica o en qualsevol altra relació interpersonal; en la comunitat, per part de qualsevol persona, o que sigui perpetrada o tolerada per l'Estat i els seus agents, per acció o directament per omissió.[1].

AGENDA 25N

què fem a Catalunya?

participem:

De què parlem quan parlem de violències?


Entrevista a Montse Pineda.

26 de novembre a les 18 h.


Aquesta serà l'última entrega d'aquest especial monogràfic 25N publicat durant els dies 15 i 28 de novembre de 2020 a eixdiari.cat. I ho tancarem amb nous aprenentatges, noves dicotomies per canviar paradigmes. 

Parlarem amb la Montse Pineda, una activista amb majúscules, coordinadora d'incidència política de Creación Positiva, vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya. I ho farem amb una entrevista realitzada per les gegantes de la comunicació social Marta Rius i la Núria Araüna, que aquesta vegada es farà càrrec de les xarxes socials mentre la Montse i la Marta desdibuixen el món.


Hi haurà un debat posterior que fara d'aquesta trobada un esdeveniment inoblidable.


Podrem fer preguntes, dir la nostra. Pots quedar-te a casa i -a la vegada- debatre sobre els nostres drets a vides lliures de violències: de com assolir una veritable igualtat entre totes les persones, sense por i sense violències!


Amb aquestes eines feministes, amb aquests missatges i interlocucions, desnaturalitzem les violències. Canviem paradigmes. Solament d'aquesta manera desmantelarem el sistema patriarcal!


Se t'acudeix millor manera d'acabar una setmana plena de reivindicacions com la del 25N?


Aquesta activitat està organitzada per l'Asociació de Families d'Alumnes de l'Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú, l'Associació de dones feministes La Frontissa i Creación Positiva.

25N a Vilanova i la Geltrú: especial Eix Diari



Malgrat l'escenari de la COVID 19, hi ha algunes dates assenyalades que les feministes no hem volgut perdre i per les quals volem actuar plegades; no solament des de l'àmbit de la incidència política i la sensibilització, que recau usualment i només en les administracions i en els col·lectius feministes d'arreu, sinó també des d’altres espais on el feminisme és una eina indispensable per fer un canvi real, radical i necessari a la nostra societat. ¡Perquè totes les persones, especialment les dones i les nenes, puguem viure les nostres vides en pau, sense cap tipus de violències!


Per a la reivindicació del 25N, la Comissió de Gènere i Educació Feminista, de l’AFA Escola Sant Jordi, La Frontissa i Creación Positiva, hem programat un contingut especial amb una sèrie de microentrevistes i altres continguts dedicats a descobrir plegades les eines que tenim com a societat per eliminar la violència vers les dones i nenes en els espais públics i privats. En aquest cas i, especialment, aprofundirem en la infància i la joventut –sobretot en l’àmbit escolar-, però també farem incidència en com des de l'administració local són indispensables, per erradicar plegades les violències del sistema patriarcal que no només patim, sinó que també normalitzem des de ben petites.


Aquestes microentrevistes sortiran publicades des del dilluns 16 de novembre fins al 26 de novembre a l’Eix Diari. S'hi presentarà un monogràfic que integra també tota l’agenda del Casal de Dones Ca La Tomasa de Vilanova i la Geltrú, i que conclourà el mateix 26 amb una entrevista feta per streaming amb l’activista feminista Montserrat Pineda, vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya i coordinadora d'incidència política de la nostra entitat, entitat amb la que estem treballant els continguts.


Primera entrega "D'on ve el 25N?"

Segona entrega "Aliances feministes, sensibilització i coeducació per acabar amb les violències masclistes"


 i ACTUALITZANT!


imagen-campanya-25nvng_INSTA_2
imagen-campanya-25nvng_INSTA

IV Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris



Organitzen Associació Hèlia, SEPC Clínic, la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Hospital Clínic de Barcelona, CAPS, Xarxa de Dones per la Salut. Col·laboren: Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona i Health Work Committees.


Es durà a terme des del 30 de novembre al 3 de desembre d'enguany, de 18h a 20h, en línia.

Disponible en streaming en català, castellà i anglès. Especialment dirigit a alumnat i professionals dels àmbits socials i sanitaris per a garantir intervencions efectives en pro dels drets de les dones.


+ info: http://heliadones.org // inscripcio.congres@gmail.com

El 30 de novembre, la coordinadora d'incidència política de  Creación Positiva, Montse Pineda amb Shatha Odeh de @HWCPalestine participen a la taula "l'Anàlisi global i respostes feministes davant el context de crisi de la Covid-19".

El6kNqKXgAAJw1A
EmpG0PaWMAIyzv5
EmXpfi9WEAAd8jX

“Salut, afectivitat i sexualitat. De la prevenció a la promoció de la salut afectiva i sexual”



Organitza: Fundació Autònoma Solidària


Les sexualitats són diverses i identitàries, es a dir, cada persona desenvolupa la seva manera d’expressar-se i relacionar-se sexoafectivament, i això conforma l’ésser en múltiples dimensions. Per aquest motiu proposem set sessions enfocades a promoure una mirada crítica i reflexiva envers la sexualitat, incloent l’afectivitat, el plaer, la diversitat d’identitats de gènere i orientacions, els drets sexuals i reproductius, i les línies de prevenció. Posem la mirada no només en la individualitat de la vivència, sinó també en els aspectes socials, antropològics i polítics que han determinat, i determinen, la vivència particular als cossos tant del plaer com del risc.


Dilluns 16 de novembre de 2020

Dimecres 18 de novembre de 2020
Dilluns 23 de novembre de 2020
Dimecres 25 de novembre de 2020
Dilluns 30 de novembre de 2020
Dimecres 2 de desembre de 2020

Dilluns 7 de desembre de 2020


Dins del programa del Taller virtual "Sexualitats i Afectivitats. Una mirada integradora",  la nostra companya, #MariaLuisaGarciaBerrocal, Coordinadora d’Atenció de Creación Positiva, presentara el 23N de 15:00 a 17:00 hores, “Salut, afectivitat i sexualitat. De la prevenció a la promoció de la salut afectiva i sexual”.

V4_TallerSexualitatPrograma2021_1
V4_TallerSexualitatPrograma2021_2
V4_TallerSexualitatPrograma2021_3
V4_TallerSexualitatPrograma2021_4

Café de la Federació: Reptes sobre els protocols d'assetjament sexual i d'assetjament discriminatori



Organitza: Federació de Cooperatives de Treball


El proper 19 de novembre us convidem a un nou Cafè de la Federació, en format online.

De la mà de la Montse Pineda, abordarem la qüestió dels protocols d'assetjament sexual i els protocols d'assetjament discriminatoris. 

Continguts:

 • Marc ètic i jurídic dels protocols d'assetjament sexual i assetjament discriminatoris  
 • Com transformar els protocols a les organitzacions
 • Com treballar més enllà de les sancions: la prevenció

 

Cafè de la Federació: Protocols d'assetjament

Format online  - cal inscripció previa


19 de novembre de 9.30h a 11.30h 

201119_protocols_assetjament
Cooperatives de Treball

WEBINAR: Violencias machistas. Violencias sexuales



Organitza: Iniciativas-CSE


Bárbara Tardón Recio, experta en violencia sexual y derechos humanos. Doctora en estudios interdisciplinares de género. Asesora del Ministerio de Igualdad.


Montse Pineda Lorenzo, coordinadora de incidencia política de Creación Positiva, feminista como opción política y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres.


Martes 10 de noviembre, en horario de 17:30 a 19:00


+ info: https://iniciativas-cse.coop/

imagen

Taula rodona: Pautes per acompanyar si presenciem una agressió masclista o LGBTIfòbica



Organitzen: Unitat d'Igualtat + Associacions d'estudiants UPF

.


Dins de la programació de la nova edició de la Setmana de la Igualtat amb motiu del 25 de novembre i per tal de sensibilitzar la comunitat universitària sobre la urgència d'erradicar aquests tipus de violències masclistes, Montse Pineda i Rubén Sánchez estaran estaran presents en aquesta taula.


Es poden utilitzar els hastags #25nUPF i #NomésSíÉsSi per compartir fotografies, piulades i publicacions a les xarxes socials.


Cada activitat permet reconèixer 0'25 crèdits PACS als/les estudiants de grau.


23/11, de 13.30 a 15 h. 


+ Enllaç per unir-te a la sessió // + info

Captura de pantalla 2020-11-13 a las 15.13.56

XVI Fòrum contra les violències de gènere

5, 6, 7, 12, 13 i 14 de novembre


Organitza: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere


6 novembre (19 a 21 h.): La nostra companya Nieves Prado, en el col·loqui sobre el Abordatge de les violències sexuals als col·lectius juvenils


13 novembre (17.30 a 18 h.): La nostra companya Nieves Prado en "Aprofundim en l'abordatge de les violències sexuals en entitats i col·lectius juvenils.


Les taules rodones i els col·loquis, es retransmetran en obert en streaming a través d'aquest enllaç:

https://streamingsforum.violenciadegenere.org/login

 

Específicament, la taula rodona de dissabte 14N a les 10h "Les entitats, juntes per canviar la història", es retransmetrà en aquest altre enllaç: https://us02web.zoom.us/j/84948473683?pwd=QUpQWUV6blIrc2s2Nm5BYkdGeHFPQT09


+ info: eparejoplataforma@violenciadegenere.org

Telèfon: 605645182

image (2)
image (4)
image (3)

ens adherim a:

Cadena Feminista Barcelona 2020


Impulsat per Ca La Dona


Novembre Feminista és un espai de Ca la Dona i de confluència de dones i col·lectius diversos que des d’àmbits com el jurídic, l’educatiu, la cooperació, l’atenció directa i l’activisme feminista treballem per l’erradicació de les violències masclistes.


+ info & material de campanya 

Cartell-22N-2020_800px

“Ni agressor, ni còmplice.

Atura les violències masclistes”


De l'Institut Català de les Dones


Campanya que endega el Govern en motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (dia 25 de novembre). La campanya reforça els missatges adreçats als agressors.

La campanya també destaca el paper de les persones de l’entorn i dels testimonis d’aquestes agressions. Davant les violències masclistes no és possible tenir una postura neutral. És a dir, si no et situes al costat de la dona en situació de violència, estàs de la banda de l’agressor. Et converteixes així en còmplice d’aquella violència masclista. L’entorn, a més d’un factor de protecció, és clau per neutralitzar la impunitat dels agressors. A través de la sanció social vers l’agressor, l’entorn esdevé un agent actiu partícip de la solució a les violències masclistes.


Els missatges de la campanya s’adrecen a la població de 14 a 18 i de 19 a 30 anys de Catalunya. S'han elaborat 4 gràfiques, 3 espots i 4 falques de ràdio. 


+ info & material de campanya 

Captura de pantalla 2020-11-13 a las 16.08.45

i la nostra campanya 2020...

"Desnaturalitzem les Violències Sexuals"

Campanya contra les violències sexuals

a l'àmbit privat.

Què és?


Una nova campanya de Creación Positiva sobre com fer front a les diverses violències sexuals a les que estem exposades al llarg de cadascuna de les nostres vides. Quatre capítols amb reflexions de dues dones, des d'una perspectiva feminista i intergeneracional, sobre els elements que sostenen les violències sexuales, sobre com podem reconèixer aquest tipus de violència masclista, així com eines per a desnaturalitzar-les de manera col·lectiva. Amb el finançament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019 i l'Ajuntament de Barcelona 2020.

Què volem?


Amb aquest material volem visibilitzar aquelles situacions de violències sexuals que es donin quotidianament, al mateix temps que reconèixer el dret de les dones a viure sense violències masclistes i donar a conèixer algunes estratègies claus per a la seva detecció, prevenció i erradicació a tota la societat.

Cóm ho hem fet?


Aquesta campanya està formada per 4 càpsules audiovisuals amb la finalitat de sensibilitzar i reflexionar sobre les violències masclistes  i especialment sobre les violències sexuals, per tal de generar una consciència crítica col·lectiva que possibiliti la seva desnaturalització. I una cinquena a manera de “trailer” que recull i convida al visionat de les altres 4 peçes de campanya audiovisual.

CONTINGUT


Hem elaborat 4 càpsules audiovisuals que formen part de la visibilització i identificació de les violències sexuals a l'àmbit privat, part del projecte "Desnaturalitzem les violències sexuals" i una cinquena a manera "trailer" que recull i convida al visionat de les altres 4 càpsules de sensibilització. Amb aquest material hem intentat visibilitzar aquelles situacions de violències sexuals que es donin quotidianament, al mateix temps que reconèixer el dret de les dones a viure sense violències masclistes i donar a conèixer algunes estratègies claus per a la seva detecció, prevenció i erradicació a tota la societat.


En finalitzar el contingut audiovisual, us trobareu amb una enquesta de qualitat que ens ajudarà a avaluar la pertinència del material i anar millorant el que considereu que es pugui millorar.


Ens acompanyes?